+ -

Labels

5 KP-Job KP-Job

สสจ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet City Hall, Nong Pling, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

สสจ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติบัดการ และแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet City Hall, Nong Pling, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานเปล

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Hospital, 382 Rachadumnoen 1, Nai Mueang, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Nong Pling, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet, Thailand

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครพนักงานบัญชี พนักงานประจำเครื่องจักร บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน: Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailandสร้างรายได้ผ่านเนตยามว่าง
ระหว่างเล่นเกม เล่นเฟสบุค ก็ทำเงินได้