+ -

Labels

5 KP-Job KP-Job

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Nong Pling, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet, Thailand

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครพนักงานบัญชี พนักงานประจำเครื่องจักร บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน: Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet, Thailand

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet Rajabhat University, Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

[ฝากประกาศ]รับสมัครครูผู้ช่วย และ ครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์

สถานที่ปฏิบัติงาน: Chularat Kindergarten, Nai Mueang, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand

[ฝากประกาศ] รับ สอนพิเศษอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet, Thailand

[ฝากประกาศ] รับสมัคร พนักงานขาย(เซลล์ ต่างจังหวัด) บริษัท ยูโอทีเทรดดิ้ง จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน: Kamphaeng Phet, Thailand


สร้างรายได้ผ่านเนตยามว่าง
ระหว่างเล่นเกม เล่นเฟสบุค ก็ทำเงินได้